วันที่
เดือน
วันหยุด
1
มกราคม
วันขึ้นปีใหม่
2
มกราคม
ต่อเนื่องวันขึ้นปีใหม่
12
กุมภาพันธ์
ตรุษจีน
26
กุมภาพันธ์
วันมาฆบูชา
12
เมษายน
วันหยุดก่อนสงกรานต์
13
เมษายน
วันสงกรานต์
14
เมษายน
วันสงกรานต์
15
เมษายน
วันสงกรานต์
16
เมษายน
ต่อเนื่องวันสงกรานต์
17
เมษายน
ต่อเนื่องวันสงกรานต์
1
พฤษภาคม
วันแรงงานแห่งชาติ
24
กรกฎาคม
วันอาสาฬหบูชา
28
กรกฎาคม
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10
12
สิงหาคม
วันแม่
13
ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9
6
ธันวาคม
ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
29
ธันวาคม
ต่อเนื่องวันสิ้นปี
30ธันวาคม
ต่อเนื่องวันสิ้นปี
31ธันวาคม
วันสิ้นปี