บริษัท ฮาฮงสตีล จำกัด

สินค้าและบริการ

ท่อสี่เหลี่ยม

สินค้าและบริการ

สเปค

เราสามารถสร้างความยาวได้ตามที่คุณต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย