บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด

วิสัยทัศน์ | ภารกิจ | ค่า

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์

ท่อขาว ท่อเหลี่ยม ท่อแบน เหล็กแป๊ป เหล็กกล่อง ท่อเหล็กคุณภาพ ผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

2020-06-04 160406
วิสัยทัศน์
ภารกิจ
Mission
ค่า